Komposztálási kultúra kialakítása a lakosság körében, Gyöngyös kistérség falvaiban: Szűcsi, Nagyréde, Atkár, Gyöngyöshalász, Vámosgyörk, Adács, Karácsond, Ludas, Nagyfüged - KEOP-6.2.0/A/09-2009-0012

A mintaprojekt célja:

A projekt célja a komposztálás népszerűsítése, melynek érdekében 600 komposztálóláda került beszerzésre, majd kiosztásra Gyöngyös kistérség 9 településének lakosai körében.
A projekt során előadásokkal, kiadványokkal, kötetlen beszélgetésekkel hívtuk fel a lakosság figyelmét nem csupán a komposztálásra, hanem az anyag- és energiatakarékosságra, a szelektív hulladékgyűjtésre is.

A projekt célcsoportja a lakosság általában, konkrétan a Gyöngyös kistérségben élő családok, akik a komposztálóládákat használják, és előnyeit élvezik. Fontos megemlíteni a gyermekeket és fiatalokat, tehát a jövő generációt, mivel az ő nevelésük, környezettudatos oktatásuk elsődleges helyen szerepel.

Másodlagos célcsoportot jelentenek a vállalatok, intézmények vezetői, a pedagógusok, politikusok, akik mint lakosok, közvetlen használóivá váltak a komposztálónak, emellett mint a társadalom vezetői fontos szerepük van a tájékoztatásban és a pozitív példamutatásban.

A tényleges kiosztás egy kommunikációs kampány előzte meg, melynek eredményéből azt a következtetést vontuk le, hogy az embereknek fontos a környezetvédelem, az hulladékcsökkentés és az újrafelhasználhatóság kihasználása is, azonban erre nincs meg a lehetőségük.
A ládaosztások alkalmával a tulajdonosok lakcímük igazolásával írásos nyilatkozatot tettek, hogy ezentúl a zöldhulladékot a kapott komposztálóládába gyűjtik, azokat rendeltetésszerűen 5 évig használják, engedélyezik az Alapítvány munkatársai számára a szúrópróbaszerű ellenőrzést, az általunk adott adatlapot folyamatosan vezetik, és éves rendszerességgel visszaküldik.
A projekt nyitórendezvénye június 11-én volt, Nagyrédén. Nagy népszerűségnek örvendett a rendezvény, ahol újrahasznosítással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos játékok várták a kisebbeket, és komposztálással kapcsolatos előadások az idősebbeket.

A projekt záró rendezvénye szeptember 3-án, Karácsondon zajlott le. A lakosok ez esetben is lelkesen és aktívan részt vettek a rendezvényen, a különféle öko-játékok nem csak a kicsiknek, de a nagyoknak is szolgált újdonsággal.
A projekt során beszerzésre került két darab aprítógép, melyet térítésmentesen a projektben részt vevő lakosok rendelkezésére bocsájtunk a fenntartási időszak alatt. Azért határozunk két kisebb, elektromos gépezet beszerzése mellett, mert így több háztartásba juthat el, több.
Mind a 600 láda gazdára talált, az emberek lelkesek és elhivatottak voltak a környezetvédelem terén. Nyitottak voltak az új megoldások iránt.

A projektet sikeresnek könyveltük el, hiszen a komposztálási kultúra valósult meg, hanem a háztartások rendszeresen alkalmazzák azokat.
A továbbiakban szúrópróbaszerű ellenőrzéssel, személyre szabott tanácsadással ellenőrizzük, segítjük a projekt sikeres fenntartását.

Kedvezményezett:
Eurohungaricum Alapítvány
H-1116 Budapest, Abádi utca 12.

Közreműködő szervezet:

    Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
   1134 Budapest, Váci út 45. D épület

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt a Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul meg.

ujmagyarorszag_logos.jpg